Sveket mot två generationer

Publicerad 6 mars 2011 10:17

 

Jag förstår inte förvåningen över det politiska resultatet – det var väntat! Alla inblandade har medverkat till beslut som exkluderat två generationer från trygghet, synlighet och god livskvalité i Sverige. Vi vet hur känslan av svek, kan få oss att se det mesta negativt, eller hur?

Först de som är födda 1940 eller tidigare, som starkt saknar ”sitt Sverige”. Ett land uppbyggt med gemensamma krafter till allas nytta och där allting succesivt förbättrades via politiska reformer. De känner sig oerhört vilsna i dagens system, där allt ska väljas individuellt, konkurrensutsättas, vinstoptimeras och effektiviseras och dessutom ska allt ske via internet. De kan inte ens få kompletta nyheter i Aktuellt kl 21, utan att läsa vidare på www.svt.se. Klart att de känner sig utanför. Pensionerna styrs av aktiebörsen, bankerna tar 50 kr/räkning, lokalbussen har inga kontanter, närbutiker tvingas lägga ner till förmån för stora köpcentra och de litar blint på rubriker om våld i samhället och vågar därför inte gå ut när det är mörkt. Vi måste förstå att alla dessa förändringar och upplevelser skapar utanförskap, otrygghet och frustration. Man kan lätt attraheras av personer som lovar att de ska ”återställa Sverige”.

Sedan våra unga medborgare mellan 18-25 år, som inte lyckats få en synlig roll i samhället. Trots att de gått 12 år i skola, kan läsa och skriva, tänker snabbt och rationellt, behärskar den nya tekniken och har massor av obrukad energi i kropp och själ, så behövs de inte! Så länge väletablerade personer hellre jobbar 120% för att få ihop pengar till dyra levnadsomkostnader, kommer inte tillräckligt många unga att få plats på arbetsmarknaden. De lyssnar då hellre på budskap om ”vems felet är”, istället för att se att det är de hittills mest giriga generationerna i hela historien – 50- och 60-talisterna, som står ivägen. Dessa grupper styr Sverige politiskt, placerar sina ”vänner” på betydelsefulla poster i näringslivet, som sedan rekryterar sina vänner till de arbetstillfällen som finns. Och alla dessa måste ha minst heltid och hög lön, för att ha ”råd att leva”. Unga människors utanförskap, otrygghet och frustration, beror på att de inte kommer förbi egoisterna.

ANSVAR har varit ett ledord i de politiska debatterna. Om våra politiker hade tagit ansvar från ord till handling, hade de

  • garanterat en mjukare övergång till informationssamhället – t ex en bank som både kan betala ut och ta emot pengar utan avgifter och som finns med ett öppet närkontor, även om det är ”olönsamt”!
  • garanterat en värdig pensionsnivå oavsett börsutveckling.
  • informerat om att graden av våld i samhället är överdrivet – nästan alltid fokuserat till hem- och krogmiljö och att man därför sannolikt kan ta en promenad varje kväll, utan att bli nedslagen.
  • hyllat dessa kämpar som byggt upp landet och fått dem att känna sig inkluderade i framtidens Sverige.
  • sänkt ordinarie arbetstid till 80% och samtidigt nettolönen (genom skatteeffekter) till 90% – staten och den anställde delar på ”bördan“. Kostnaden för detta, tas tillbaka i form av uteblivna arbetsmarknadsåtgärder och ”RUT-avdrag”, då människor istället kan sköta hushållet på 20% själva och de som levererade hushållstjänsterna istället får jobb i ordinarie företag.
  • på sikt sparat sociala kostnader, när vuxna orkar ta hand om unga familjemedlemmar på ett bättre sätt, genom mer ledig tid.
  • rekryterat alla unga människor till de ”nya platserna” i arbetslivet, så de känner sig inkluderade!
  • givit besked till 50- och 60-talisterna att vi måste inse att i stort sett hela världen lever billigare än vi och att vi måste sansa oss. 

När vi lyckats återskapa förtroendet hos dessa svikna generationer, kommer det inte att finnas plats för politiska krafter som vill återställa, exkludera eller bestraffa individer och rike – utan fokus kan läggas på trygghet, generositet och utveckling. Felen som begåtts under 10 år, handlar mer om girighet, dyr livsstil och individualism, än om misslyckad integrationspolitik.

Lämna en kommentar