Redovisningskonsult

Begåvia har lång och gedigen erfarenhet, att ta ansvar för ditt företags ekonomi, bokföring och redovisning.
Vi ger tips, råd och coachning när du eller ditt företag behöver ta avgörande beslut.

Vi är din ”ekonomiske vän”, när du känner osäkerhet inför skatter, moms, räntor, fakturor, budget, resultatplanering etc.

Främst klienter inom upplevelseindustrin och samarbetsavtal med Firma Anders Eriksson & redovisningsbyrån MA Nyköping.

Kreativitet

Alla känner väl igen ordet AHA! En korkad idé kan vara helt lysande om den får en viss inkubationstid!

Engagemang

Delaktighet! Ju mer du engagerar dig, desto mer från du ut av projektet!