Redovisningskonsult

Begåvia har lång och gedigen erfarenhet, att ta ansvar för ditt företags ekonomi, bokföring och redovisning.
Vi ger tips, råd och coachning när du eller ditt företag behöver ta avgörande beslut.

Vi är din ”ekonomiske vän”, när du känner osäkerhet inför skatter, moms, räntor, fakturor, budget, resultatplanering etc.

Främst klienter inom upplevelseindustrin och samarbetsavtal med Firma Anders Eriksson & redovisningsbyrån MA Nyköping.

Struktur

Rätt sak i rätt tid! Stryk på listan! Lägg uppgifter bakom dig och ta fram nya!

Lyhördhet

Lyssna och känn av med alla sinnen! Bli en scanner!